Jdi na obsah Jdi na menu
 


Co je a pro koho je komorní domácí péče

4. 8. 2012

Vzhledem ke vzrůstajícímu zájmu odborné veřejnosti, případných klientů a jejich rodin, ale i potenciálních pečovatelů a dokonce i možných donátorů přinášíme základní informace o tom, co náš novodobý projekt komorní domácí péče vlastně je a jaké výhody může přinést všem výše zmíněným skupinám.

V prvé řádě je třeba objasnit pojem komorní domácí péče. Komorní péče je péče o malý počet osob, jednu až dvě. Domácí péče je péče poskytovaná v přirozeném domácím prostředí, v domě nebo bytě.  

12---rozhovor-pecujici-a-klietky-stizene-alzheimerovou-chorobou-a-demenci....jpg

Rozhovor pečovatelky, autorky projektu, s nemocnou.

Nositelka myšlenky a autorka projektu komorní domácí péče pro seniory, předsedkyně o.s. Volavka 2012 Mgr. Lenka Vydrželová, DiS. charakterizuje přínos pro všechny zainteresované strany jako: 

- deinstitucionalizaci a integraci postižených zaměřenou na spokojenost nemocných a jejich blízkých,
- uspokojení velké poptávky po tomto typu péče,
- zajištění zaměstnání pro pečujícího,
- dosažení nebo udržení stavu tělesného, duševního a sociálního zdraví postiženého, pohody a souladu s daným prostředím,
- podpora soběstačnosti člověka v péči o sebe samého,
- zachování úcty k jedinečnosti a lidské důstojnosti každého člověka,
- umožnění rodinným příslušníkům postižených udržet si dosavadní zaměstnání při současném zachování si pocitu, že je o jejich rodiče uspokojivě postaráno v komorním prostředí, které je stabilní a současně domácí,
- vzájemný vlídný vztah mezi nemocným a pečujícím,
- 24 hodinový dohled,
- uspokojení všech základních potřeb (biologické, psychologické, fyziologické, sociologické a spirituální) nejen pro nemocného, ale souběžně i pro jeho blízké,
- individuální a specifický přístup k nemocnému,
- zachování soukromí a komornosti prostředí,
- možnost pravidelných sociálních kontaktů,
- odbourání případného těžkého svědomí z nutnosti umístění nemocného rodinného příslušníka do ústavní péče,
- dohled nad kvalitou poskytované péče prostřednictvím příslušného kontrolního orgánu,
- odbornost, připravenost, empatie a zodpovědný přístup pečujících,
- zajištění lékařské a hospicové péče,
- stravování s dodržováním diabetického jídelníčku,
- nestriktnost v dodržování režimových opatření za účelem psychické pohody nemocného,
- maximální rozvoj osobního potenciálu postiženého prostřednictvím terapeutických a psychoterapeutických přístupů a metod,
- odborné poradenství a pomoc ze strany pečujícího personálu v rámci vyřízení kompenzačních pomůcek a jiných sociálních výhod pro nemocné...
 

Okruh všech aspektů okolo komorní domácí péče je samozřejmě daleko širší. Život nelze naporcovat do škatulek. Je to individuální proces u každého nemocného, u každého jejich příbuzného, u každého pečovatele. 

Úkolem tohoto příspěvku bylo přiblížit výhody komorní domácí péče zejména třem zúčastněným skupinám: samotným nemocným, jejich rodinám a potenciálním pečovatelům. Pokud se to podařilo rovněž i u laické veřejnosti, považujeme to za bonus navíc. Může nám pomoci šířit tuto naši myšlenku mezi potřebné a postupně naplňovat krédo Volavky 2012... 

Ing. Jiří Franta, ekonom sdružení 

P.S.
Dotazy všech stran, včetně případných donátorů, kteří se rozhodnou finančně nebo materiálně podpořit náš projekt (bezmocní potřební Vám budou vděční), můžete směrovat všemi kanály, uvedenými na těchto stránkách v kontaktech, na předsedkyni sdružení.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář